نایلکس سوزنی - چاپ آنتیک 1
  •  نایلکس سوزنی (کیسه سوزنی)

آجدار یا سوزنی کردن سطح رویی پلاستیک فقط بر روی نایلکس انجام می گردد.سوزنی یا آجدار کردن بدنه نایلکس صرفا از لحاظ ظاهری موجب زیبایی محصول می شود.

فهرست